Карнобат

Покана за свикване и провеждане на Осемнадесето общо събрание на СНЦ „МИГ- Карнобат”

Покана за свикване и провеждане на Осемнадесето общо събрание на СНЦ „МИГ- Карнобат”

На основание  чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СНЦ „МИГ- КАРНОБАТ”,

във връзка  с  решение № 77/УС/34/10.09.2021 г. на УС на СНЦ „МИГ-Карнобат”

Ви уведомяваме за свикване и провеждане на осемнадесетото общо събрание на СНЦ „МИГ – Карнобат”

  • Дата: 29 септември 2021 г., сряда
  • Начален час: 17.00 ч.
  • Място: гр. Карнобат, конферентна зала на Община Карнобат,

находяща се в административна сграда на бул. „България” № 12, ет. 2

Дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността на сдружението.

2. Приемане на ГФО на сдружението.

3. Освобождаване на членове на сдружението, подали молба за доброволно прекратяване на членството.

Ако в указания час липсва кворум, събранието се отлага за един час по-късно и се провежда независимо от броя на присъстващите членове.

Присъствието на всички редовни членове на СНЦ „МИГ – Карнобат” на Общото събрание е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

    Кремена Събева

   Председател на УС на СНЦ „МИГ – Карнобат”

Виж още

Още новини

Вашият коментар