Карнобат

Пореден успех за ОУ“ Христо Смирненски“

ОУ“ Христо Смирненски“ за трета година е единственото училище от град Карнобат, одобрено за участие в Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” 2021, модул „Културните институции като образователна среда“.

Модулът „Културните институции като образователна среда“ е насочен към:

• обогатяване общата култура на учениците

• създаване на условия за личностно развитие на учениците чрез занимания по интереси и творчески изяви

• осигуряване на възможности за използване на културните институции като образователна среда

• повишаване на грамотността, критичното и аналитично мислене

• създаване на интерес и любов към литературата и културните ценности

• създаване на интерес и любов към изкуството

• подпомагане на учебния процес чрез търсене, извличане и анализиране на информация от различни източници

• осмисляне на свободното време на ученика, развиване на въображението и креативността.

През тази учебна година в  дейностите по програмата ще бъдат обхванати шестокласници и седмокласници от училище. Ще се провеждат учебни часове в културни институции – музеи, галерии, библиотеки и др. Класните ръководители и преподавателите по отделните предмети са предвидили дейности, съобразени с интересите на учениците във всяка паралелка – литература, география, история, предприемачество.

Проектът дава възможност за изнасяне на учебните часове в реална среда, с което училището отговаря на желанието на учениците за интерактивност в обучението.

Виж още

Още новини

Вашият коментар