Карнобат

Приемат документи за предоставяне на грижи в домашна среда

Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ осигурява заетост на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

Целева група по Програмата са:

•          Безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“.

•          Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда по Програмата, могат да бъдат:

–           хора от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;

–           хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

Основните дейности, които ще се финансират по Програмата са :

•          Наемане на работа на безработни лица.

•          Предоставяне на грижи в домашна среда, като доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене, пазаруване, помощ за поддържане на лична хигиена и хигиена в дома, както и други грижи в домашна среда, съобразно индивидуалните потребности на лицето.

Програмата ще се изпълнява от Министерство на труда и социалната политика чрез Агенцията по заетостта в партньорство с Агенцията за социално подпомагане и Общините.

Лицата, отговарящи на целевата група и желаещи да ползват услуги в домашна среда могат да подадат заявление – декларация по образец всеки работен ден от 8,30 -12,30 часа и от 13,30 – 17,30 часа в Център за административно – информационно обслужване на граждани, гише „Деловодство”, гр. Карнобат., бул. „България” № 12. Документи могат да получат от гише „Деловодство“, както и да се изтеглят от електронната страница на Община Карнобат /www.karnobat.acstre.com/.

Документи се приемат от 24.02.2020 г.

Виж още

Още новини

Вашият коментар