Карнобат

Приемната грижа – възможност за децата да растат в семейна среда

 „Приемна грижа” е социална услуга в общността, която дава възможност децата, които не могат да живеят в собствените си семейства да получат обич, топлина и грижи в семейна среда. Отглеждането и възпитанието на дете в приемно семейство гарантира правото му да расте в семейна среда и да се развива пълноценно. Когато детето е в риск, услугата “приемна грижа” осигурява за определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за детето, което допринася за неговото правилно физическо, психическо и емоционално развитие.

Много често биологичните родители  са изправени пред сериозни трудности в отглеждането на децата си като:

 • безработица
 • бедност
 • тежко заболяване
 • криза в семейните отношения и др.

В такъв момент за детето е по-добре да бъде настанено в приемно семейство, докато проблемът на неговото родно семейство бъде разрешен и то се върне в естествената си среда.

Приемната грижа включва дейности по набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, подкрепа и наблюдение.

Приемната грижа може да бъде ДОБРОВОЛНА –семействата полагат грижа за децата безвъзмездно, като получават само месечни средства за отглеждането и възпитанието им и ПРОФЕСИОНАЛНА – хора, които приемат грижата за децата като работен ангажимент – свое професионално призвание, в което могат да се развиват. При този вид грижа приемният родител получава месечно възнаграждение за труда си.

Кой може да стане приемен родител?

За да бъдете приемен родител е необходимо:

 • да сте сигурни в решението си
 • семейството и роднините Ви да приемат идеята да станете приемен родител
 • да покажете, че имате желание да се грижите за деца и да се включите в обучение по приемна грижа
 • да имате достатъчно пространство в дома си и време, за да се грижите и да общувате с детето
 • да проявявате разбиране към нуждите на настаненото дете
 • да сте готови да работите в партньорство със социалните работници
 • да не сте осъждани, да не сте в лошо здравословно състояние или да имате проблеми с алкохол и наркотици или някакви други зависимости.

За повече информация посетете Дирекция „Социално подпомагане“ Карнобат.

Виж още

Още новини

Вашият коментар