Карнобат

Продължават курсовете за обучение в ДП „Българо-германски център за професионално обучение”


Продължават курсовете за обучение в клоновете на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” (ДП БГЦПО) в градовете Плевен, Пазарджик, Стара Загора и Смолян, информират от  Дирекция „Бюро по труда” – Карнобат.
Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” (ДП БГЦПО) е създадено през юли 2011 год.. Основният предмет на дейност е осъществяване на обучения на безработни лица, навършили 16 години, за придобиване на степен на професионална квалификация, обучения по част от професия, обучения за придобиване на ключови компетентности, както и  извършване на професионално ориентиране.

На безработните лица се предоставя безплатно обучение на високо качество, даващо добър шанс за намиране на работа. Настаняването в общежитие и пътните се поемат от Бюрото по труда. В общежитието на всеки клон на ДП БГЦПО има столова, в която се предлага топла и прясно сготвена храна.  За всеки присъствен ден в курс за обучение се получава стипендия.

За повече информация заинтересованите лица могат да се обръщат към служителите в Дирекция „Бюро по труда” – Карнобат, както и на телефон 0559/22819.

Виж още

Още новини

Вашият коментар