Карнобат

Професионалната гимназия в Карнобат с ново наименование

Наименованието на Професионалната гимназия по селско стопанство и лека промишленост бе променено по предложение на директора на учебното заведение, внесено в общинска администрация. То е придружено от препис – извлечение на Протокол, от който става видно, че на свое заседание в онлайн среда, на 11 март, Педагогическият съвет единодушно е гласувал „ЗА“ промяна на наименованието. Предложението бе подкрепено и от общинските съветници, по време на проведеното на 14 април заседание, като един от съветниците гласува „Против“. С влизане в сила на решението на местния парламент, учебното заведение вече ще се нарича: Професионална гимназия по селско стопанство. А мотивите за това предложение от страна на педагогическата колегия са: липсата на паралелки, обучаващи се в сферата на леката промишленост. Последният випуск с професия „Оператор в производството на облекло“ и „Производство на облекло и текстил“ е завършил учебната 2013/2014г. От учебната 2011/2012г. в професионалната гимназия не е реализиран прием в паралелки в специалности от леката промишленост. Посочва се, че от тогава до настоящия момент не е идентифицирана потребност от прием в специалности в това направление. От този период в гимназията се подготвят кадри основно за отрасъл „Земеделие“. Подчертава се, че промяната няма да доведе до съкращаване на педагогически специалисти от училището и че материалната база на гимназията отговаря на съвременните изисквания за подготовка на обучаващите се в направление „Селско стопанство“.

Виж още

Още новини

Вашият коментар