Карнобат

Променя се мястото за провеждане на пазара в понеделник

Във връзка с необходимостта от осигуряване на по-добри условия при функционирането на пазара, организиран всеки понеделник в град Карнобат и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА се определя нова място, на което да се провежда. Считано от 15.06.2020 г. той ще се организира на Покрития пазар, над р. Порой в град Карнобат /до ОУ „Христо Смирненски“/.

Със заповед, подписана от Стефка Иванова  – за Кмет на община Карнобат, се преустановява организирането на пазар на паркинга до стадиона в гр. Карнобат.

Възлага се  на управителя на „Общински имоти- Карнобат“ ЕООД да организира и контролира изпълнението на заповедта. При необходимост охранително звено „ЗООРОИ“ ще оказва съдействие за изпълнение на заповедта.

Виж още

Още новини

Вашият коментар