Карнобат

Проведе се извънредно заседание на Общински съвет-Карнобат

На извънредна сесия съветниците обсъждаха предсрочното прекратяване на пълномощията на председателя на Общински съвет-Карнобат Теодор Ченешев. Искането бе внесено в канцеларията на Общинския съвет на 21 април. То е подписано от общинските съветници Стефан Кенов, Генчо Танев, Георги Атанасов, Димитър Иванов, Драгомир Вълчев, Антоанета Пенева, Живка Гроздева. В него се посочва, че искането се внася, поради системно неизпълнение на задълженията от страна на председателя Теодор Ченешев, като са упоменати и конкретни мотиви.  Днес искането влезе за разглеждане на извънредно заседание. В него взеха участие 20 общински съветници. Заседанието се председателстваше от Маргарита Стаматова, която бе избрана да води извънредното заседание. Отношение по темата взеха съветниците Стефан Кенов, Мирослав Спасов, Аспарух Иванов.

Искането бе подложено на тайно гласуване, което се проведе от избраната за целта петчленна комисия. По предложение на Надя Русева съветниците влизаха зад паравана за гласуване без мобилни устройства, за да не се допусне, както тя посочи, контролиран вот.  Девет общински съветници гласуваха „за“ предсрочното прекратяване и 11 „против“. Предложението за прекратяване на пълномощията не бе прието. 

Виж още

Още новини

Вашият коментар