Карнобат

Решено: За времето на извънредното положение месечните вноски за наематели на общински имоти – наполовина

За времето от 13 март до 13 май 2020г. , наемателите на общински имоти – малки и средни предприятия,  могат да ползват облекчение за дължимите вноски в размер на 50%. Това решение бе взето на днешното заседание на Общински съвет –Карнобат. Приети бяха и критерии, подготвени от ПК по “Икономическа и инвестиционна политика, бюджет и финанси, инфраструктура, европейски и национални програми“, на които трябва да отговарят юридическите лица.

Наемателите на имоти – общинска собственост, за да ползват облекчението, трябва да отговарят на определени условия и да спазят установения ред.

На първо място да нямат изискуеми задължения към община Карнобат към 13.03.2020г.

Те трябва да са развивали стопанска дейност и да са реализирали приходи от дейността в имота, предмет на договора за наем с община Карнобат, преди датата на обявяване на извънредното положение.

Да е налице намаляване на оборота от стопанска дейност в имота,  предмет на договора за наем с община Карнобат с 30%, сравнимо с периода март – април 2019г.   За наематели на общински имоти, сключили договор след 13.05.2019г. за съпоставим период се приема януари – февруари 2020г.

Наемателите на общински имоти, които желаят да ползват намалението, следва да подадат до 13.07.2020г. заявление по образец и декларация по образец, която да удостовери изискуемите обстоятелства.

В приложения списък с наематели на имоти – общинска собственост влизат 65 юридически лица. От този списък, отпадат наемателите, които са Сдружения с нестопанска цел.

Виж още

Още новини

Вашият коментар