Карнобат

Шест обекта затвориха данъчните

От 27 до 29 януари, включително служители на Националната агенция за приходите гр. Бургас са затворили 6 търговски обекта в гр.Карнобат. В съседен Айтос данъчните са запечатали два обекта. Мярката е във връзка с разпоредбите на чл. 187, ал. 1 от ЗДДС,  предвиден ред за налагане на принудителната мярка за обекти, за които са установени нарушения, включително, когато към момента на запечатване обектите се стопанисват от трето лице, което знае, че обектът ще бъде запечатан.

На сайта на НАП, в рубриката „Търговски обекти, подлежащи на запечатване” може да се намери списък на подлежащите на запечатване търговски обекти и тяхното местонахождение. Може да извършвате справка за всеки обект, както и за тези, в които органите по приходи на НАП са установили нарушения на разпоредбите на ЗДДС, които са предпоставка за прилагане на принудителна административна мярка „Запечатване на обект“.

Мярката може да бъде наложена за срок до 30 дни, независимо от предвидените в закона глоби или имуществени санкции.

Виж още

Още новини

Вашият коментар