Карнобат

Силно археологическо лято за Исторически музей Карнобат

Работата на терен стартира през втората половина на месец юли. След известно прекъсване, Исторически музей Карнобат възобнови своята изследователска дейност в областта на археологията. Проучванията са в участък източно/североизточно от гара Черноград, по трасето на ЖП линията Пловдив-Бургас. Те са във връзка с „Изграждане на надлези/подлези за железопътната линия Пловдив-Бургас на мястото на съществуващи прелези“. С археологическите дейности е ангажиран Исторически музей Карнобат, по предложение, отправено от НАИМ при БАН. Музеят в Карнобат отговаря за разкопките и обнародването на недвижимите културни ценности на територията на общините Карнобат и Сунгурларе, а поради липса на музей в гр. Айтос, частично и там. Обект на проучване е участък в обработваема нива, където екип от НАИМ, по време на теренен обход, регистрира висока концентрация на фрагменти от съдове, изработени на колело, отнасящи се към римската и средновековна епоха.


Водеща институция в проучването е Исторически музей Карнобат. Участват специалисти от университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, НАИМ при БАН – София и Минно-геоложки университет „Иван Рилски“ – София.
Финансирането е от НАИМ при БАН по Договор 11434 от 15.06.2021 г. чрез инвеститор Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Екипът е с научен ръководител: доц. д.н.а. Димчо Момчилов (университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас), който е специалист по средновековна и антична археология. Заместник -ръководител: д-р Росица Христова (Исторически музей Карнобат), археолози: гл.ас.д.и.н. Мартин Гюзелев (университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас) и Димчо Кожухаров. В дейностите участват четирима стажанти – студенти от университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, художници и реставратори от РИМ Бургас. Специалист-координатор е Жулиета Костадинова (Исторически музей Карнобат). Геофизическото проучване е извършено от екип от Минно-геоложки университет „Иван Рилски“ – София, а геодезията от Гео.Кад – Бургас.
Археологическото проучване стартира на 21 юли. Работата на терен сутрин започва преди 6:00 часа и приключва към 14:00 след обяд. В ежедневните дейности вземат участие до 50 работници. Това са хора от Карнобат и съседни на града села. Този тип проучванията имат сериозен социален ефект, защото осигуряват заетост на безработни лица, ангажират се местни фирми и места за настаняване на експертите.


„На този етап, в резултат на 26 работни дни, се установява, че това е северозападният край на обект Римско селище от 3-4 век. Към момента не са ясни точните му параметри“. Те тепърва ще бъдат локализирани, обяснява ръководителят на обекта доц. Момчилов. Досега се установява голямо количество керамика. Археолозите са открили една монета от 4 век от Константин или Константинова династия, която е зле запазена. „Колегата д-р Росица Христова, като праисторик откри голямо количество кремъци. След направения геоложки анализ става ясно, че в тази зона, южно пред Малка Карнобатска планина, има големи кремъчни залежи, за които ние не знаехме. Масовият материал, който се открива на обекта е керамиката на колело, сред която се намери част от чернофирнисова керамика, с вероятна датировка 5 век пр.Хр. Единични са фрагменти от съдове правени на ръка, които могат да бъдат отнесени към 4 век пр.Хр. Има и няколко по – ранни къса на ръка, които още не сме сигурни дали са от желязната епоха, от времето на халколита или бронзовата епоха. На фона на открита керамика прави впечатление голямото количество налична амфорна тара, което е странно, защото откритото селище е доста бедно. До момента нямаме открити къщи, освен едно подово ниво. Наличието на амфорна тара показва, че в района е имало много активно пазарище, движение на стоки и материали, което вероятно се свързва с пътищата от морето – Анхиало, който е главен център от този период, към вътрешността на страната. Вероятно единият път минава точно покрай това селище“, обяснява доц. Момчилов.


Исторически музей Карнобат за първи път, на този обект провежда изследване чрез геофизика. Това е обследване, което открива аномалии в терена. Чрез сканиране с апаратура се отбелязва наличие на стени, зидове, яма, вкопаване, останки от големи структури, както и съвсем дребни метални елементи.
Работата на обекта се извършва на ръка, а техниката се използва за преместване на земните маси от терена. След приключване на археологическото проучване, комисия от ГД „ИОКН“ при Министерство на културата, ще приеме резултатите от разкопките и съгласно Закона за културното наследство ще определи последващите действия по отношение на археологическия обект и инвестиционното намерение.
Работата на обекта се очаква да приключи в средата на месец септември.

Виж още

Още новини

Вашият коментар