Карнобат

Стартираха ремонтните дейности на покрива на къща-музей „Минко Неволин“

Тази седмица започнаха ремонтите дейности по покрива на къща-музей „Минко Неволин“ в Карнобат. В продължение на тридесет и две години сградата е единствено частично препокривана в западната и северозападната й част. Ремонтните дейности са наложителни, тъй като има сериозни течове в няколко от помещенията. В хода на работата старите „турски керемиди“ се подменят със същия модел, но здрави и в по-добро състояние, като се запазва в цялост вида на покрива.

По данни на Исторически музей къщата е построена през 1863 г. от поп Никифор Минков, роден в гр. Карнобат през 1815 г., другар на Георги Сава Раковски, с когото са учили при Неофит Бозвели в гр. Котел. В нея поп Никифор е обучавал ученици от Ямбол, Айтос  и Котел. Някой от тях са квартирували в нея докато е траело обучението им. По устни сведения в къщата е намирал подслон и Васил Левски при обиколките си из страната. В същата къща е роден и писателят Минко Неволин – участник в Преображенското въстание от 1903 г., което по-късно възпява в творчеството си „Трилогия”, „Българи глава вдигнали”, „По хълмовете на Странджа” и други. В същата къща са родени и братята на Минко Неволин – Никифор Савов и Ненчо Савов. 

Къщата е на два етажа с широк двор, образец на новото строителство през епохата на Възраждането. Имайки предвид архитектурата на сградата и значението й като своеобразен културен център в града през възрожденската епохата, тя е обявена за културно-исторически и архитектурен паметник през 1963 г.

Къщата на Минко Неволин е изцяло реставрирана като копие на оригинала между 1987 и 1988 г. Днес в нея се помещават научната библиотека на Исторически музей, основен фонд „Етнография”, научно-спомагателен фонд на Историческия музей и „Клуб на краеведа”.

Виж още

Още новини

Вашият коментар