Карнобат

СУ „Св.св. Кирил и Методий“ получи специални благодарности за работата си по проект „Право в Целта!“

Проект „Право в Целта!“(GET UP AND GOALS!) е тригодишен проект, финансиран от Европейската комисия чрез Програма DEAR.
В дейностите участват неправителствени организации, образователни институции, университети и местни власти от 12 европейски държави: Австрия, България, Чехия, Унгария, Ирландия, Италия, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Испания и Обединеното кралство. Целта на проекта е да допринесе за структурното свързване на формалното образование с глобалното гражданско образование и да повиши осведомеността и информираността, относно Целите за устойчиво развитие на ООН 2030 (ЦУР).


Дейностите са насочени към ученици на възраст от 11 до 19 години, учители и директори на училища, училищни общности, местни власти, широката общественост. В България проектът се изпълнява от Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ). В процеса на реализация се проведе Европейска онлайн кампания, използваща социални медии за популяризиране на ЦУР 2030, разработени са учебни помагала и образователни ресурси по теми „Миграция“, Борба с климатичните промени“, „Преодоляване на неравенствата“, които бяха тествани в учебния процес в 12-те държави партньори. В България участие взеха повече от 2000 ученици от Карнобат, Ихтиман, София, Силистра, Разград и Козлодуй.
След приключване на уроците в училищата се преведоха поредица инициативи за популяризиране на Целите сред цялата училищна общност. От името на Сдружение „АРГИ“ поздравяваме ръководството и педагогическия екип на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Карнобат за активността и подкрепата в изпълнението на дейностите. Добрите практики от работата на колегите споделихме сред широката европейска партньорска мрежа на проекта. С голяма благодарност към Маргарита Паскалева- директор и към учителите Ирина Танева, Соня Христова и Екатерина Янкова, които с много хъс и отдаденост, допринесоха за повишаване познания по ключови въпроси, свързани с Целите, подпомогнаха учениците да отразяват и оценяват всички аспекти на тези важни въпроси и да прилагат своите знания и разбиране в различни сфери от живота си, които се свързват с ЦУР, например лични решения свързани със справедливо потребление, опазване на околната среда, преодоляване на неравенствата, миграция и др.

Виж още

Още новини

Вашият коментар