Карнобат

СУ“Св.св.Кирил и Методий“ спечели проект за изграждане на училищна STEM среда

„С Новата година започва и ново начало“, категорична е директорката на учебното заведение г-жа Маргарита Паскалева. На 3 януари, със съобщение в социалната мрежа, тя зарадва ученици и преподавали с новината, че: СУ“Св.св.Кирил и Методий“ гр.Карнобат е одобрено за финансиране с 300 000 лв. през 2021год. по НП „Изграждане на училищна STEM среда“. И добавя: “С огромна благодарност към Министерството на образованието и науката и лично към министър Кр.Вълчев за обещанието, че ще финансират всички проекти, достигнали до II-я етап на програмата. Благодарност и към колегите, работили по проекта!“.

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. По нея се  предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище. Програмата финансира проекти за изграждане на училищни STEM центрове в две категории: малка (до 50 000 лв.) и голяма (до 300 000 лв.).

Чрез нея младите хора ще придобият нужните знания и умения, за да се реализират успешно в професиите на бъдещето. Учениците ще се обучават в среда и чрез методи, близки до бизнеса и реалния живот. Обучението в училище ще насърчава ученето чрез творчество и създаването на иновативни решения за проблеми от реалността. Повече млади хора ще избират да се обучават и реализират в професиите, свързани с наука и технологии.

STEM /Science, Technology, Engineering, Math/ най-общо означава Наука, Технология, Инженерство, Математика. Това е философия на образованието, която обхваща преподавателски умения и учебни предмети по начин, който прилича на реалния живот.

Това, което отличава STEM от традиционното образование и наука е смесената учебна среда и демонстрира на учениците как научният метод може да бъде приложен в ежедневието. STEM отчита факта, че непрекъснатия напредък на технологиите променя начина, по който децата учат, свързват се с другите и взаимодействат по между си всеки ден.

Виж още

Още новини

Вашият коментар