Карнобат

Търси се изпълнител за изработване на генерален план за организация на движението в Карнобат

Община Карнобат обяви обществената поръчка за избор на изпълнител за изработвате на генерален план за организация на движението в Карнобат. Неговата основна цел е да реализира комуникационно – транспортната схема на гр. Карнобат. Планът трябва да обхваща цялата територия на града, както и всички транспортни комуникации, обслужващи движението на пътните превозни средства, линиите на обществения превоз на пътници, транзитно и товарно движение, пешеходното и велосипедно движение, паркирането, места за таксиметрови стоянки, зони за кратковременно паркиране/сини зони/. Той трябва да предложи оптимални решения  за повишаване на безопасността на движение по уличната и пътна мрежа, подобряване на трафика в Карнобат.

Срокът за подаване на документи за участие в обществената поръчка е до 6 юли.

Виж още

Още новини

Вашият коментар