Карнобат

Търсят рехабилитатор за „Св.Анна”

Свободната позиция е за  Център за социална рехабилитация и интеграция „Св. Анна“, гр. Карнобат. Договорът е по заместване, срочен по чл.68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда. Изисква се висше образование – бакалавър или магистър от професионално направление „Кинезитерапия“, „Рехабилитация” и „ Ерготерапия”. Кандидатите трябва да имат нагласи и умения за работа с деца с физически и интелектуални затруднения и техните семейства, както и висока мотивация за работа в екип.

Рехабилитаторът организира и извършва терапевтични процедури, раздвижване, масажи и различни видове манипулации на децата с двигателни затруднения, използва кинезитерапевтични методи за подобряване и възстановяване на увредените функции и засегнатите части на тялото с оглед постигане на самостоятелност и независимост в ежедневния живот.

Извършва биометрични измервания. Провежда консултации с родителите. Изготвя рехабилитационни карти съобразно потребностите. Съгласува работата си с останалите специалисти на ЦСРИ и участва в изготвяне План за предоставяне на услугата . Изготвя график за работа и периодично отчети.

 Документи се приемат до 17.30ч. на 04.03.2020 г. на гише „Деловодство” в Център за административно – информационно обслужване на граждани- гр. Карнобат.

Виж още

Още новини

Вашият коментар