Карнобат

Трима педагози от СУ „Хр. Ботев“ със сертификат „Дигитален учител“

През ноември 2020г. Адриана Койчева, Анаид Господинова и Йорданка Стоева – учители в начален етап в СУ „Христо Ботев“, успешно преминаха обучението „Дигитален учител“. В рамките на курса педагозите се запознаха с различни ресурси и добри практики за подготовката и провеждането на часовете в електронна среда. Представени бяха сайтове и платформи с упражнения и приложения за телефон или компютър, свързани с успешното изпълняване на учителската дейност; критерии за дигитална грамотност и модели за дистанционно преподаване. Придобитите знания ще надградят уменията на учителите и ще им създадат устойчиви навици, които да ги направят още по-уверени в дигитална среда.

Сред приоритетите в дейността на СУ „Христо Ботев“ за настоящата учебна година е повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.  Качествена образователна подготовка може да бъде постигната само с квалифициран педагогически екип, който следва новите образователни тенденции. Затова обучението на учителите продължава дори и през ваканцията. На 22 и 23 декември в училището се проведоха два квалификационни курса – „В дълбините на LMS-а“ и „Управление на стреса и времето в работата на учителя“. В онлайн обученията се включиха повече от 50 учители от СУ „Христо Ботев“.

Виж още

Още новини

Вашият коментар