Карнобат

Учени от Института по земеделие с наградата „Селекционер на годината“

На 8 декември в Патентно ведомство на Република България се проведе церемония за връчване на наградите в конкурсите „Изобретател на годината“, „Селекционер на годината“ и „Иновативно предприятие“ за 2021 година. Тържеството бе открито от проф. д-р Владя Борисова – Председател на Патентно ведомство. „С тази церемония отдаваме заслуженото уважение на всички вас изобретатели и селекционери. За нас е чест да бъдем основоположници на тази традиция. И тази година сме радостни, че за пореден път ще отдадем уважение на българските изобретатели и селекционери. С годините посветени на техните изобретения те допринасят за напредъка в технологично отношение“, заяви тя. Д-р Марио Христов – Председател на Съюза на изобретателите в България заяви: „Конкурсът „Селекционер на годината“ е в две направления – „Колективни селекционни постижения“ и „Млад селекционер“. В този сектор резултатите са плод на многогодишна работа. Ние се гордеем с постиженията на българската селекция. Достатъчно е да подчертаем, че някои селекционери изнасят извън границите на страната своя интелектуален продукт“.
В категорията „Колективни селекционни постижения“ носители на наградата „Селекционер на годината 2021“ са проф. д-р Драгомир Вълчев и проф. д-р Дарина Вълчева от Институт по земеделие – Карнобат. Проф. д-р Вълчев е автор на първия в България сухоустойчив сорт зимен ечемик „Орфей“ и първия пролетен сорт ечемик „Венера“, който е избран за национален стандарт в ИАСАС. Проф. д-р Вълчева е автор на първия в България зимен сорт ечемик „Перун“, който е устойчив на праховита главня. Проф. д-р Драгомир Вълчев, заедно с проф. д-р Дарина Вълчева, са създали общо 13 сорта ечемик, на 10 от които са издадени сертификати от Патентно ведомство. Ценното в селекционната работа на двамата учени е създаването на сортове, устойчиви на абиотичен стрес. В условията на непрекъснато променящи се климатични условия, създаването на такъв тип селекция е голямо предимство. Такива сортове са с висок адаптивен потенциал и в условия на абиотичен стрес запазват и реализират своите продуктивни възможности. Едни от най-добрите им селекционни постижения, създадени в последните години са сортовете ечемик „Одисей“, „Дария“ и „Венера“.


Сорт „Одисей“ е първият сорт ечемик в България, устойчив на повече от един абиотични фактори. Той е с висока студоустойчивост и много висока зимоустойчивост. Най-ценното ново качество на сорта е високата му сухоустойчивост, съчетана с висока продуктивност. Добивите от „Одисей“ през годините на изпитване в сиситемата на ИАСАС достигат до 980 кг/да и превишават средния стандарт с 16.6%.
Предимствата на новия сорт са във високата му продуктивност и устойчивостта му на абиотичен стрес.
Сорт „Дария“ се характеризира с висока зимо- и студоустойчивост. Притежава много добра устойчивост на основните икономически важни болести по ечемика. Нападението от брашнеста мана, ленточна болест и фузариум е много слабо. На инфекциозен фон сорт „Дария“ се проявява като средно устойчив към брашнеста мана и кафява ръжда. Сорт „Дария“ е високо продуктивен. Добивите от сорта достигат до 923.40 kg/da. „Дария“ превишава добива на средния стандарт с 2.68 % до 16.63 %. Предимствата на сорта са в съчетанието на висока продуктивност, с отлични качества на зърното, висока зимо- и студоустойчивост и добра устойчивост на основните икономически важни болести по ечемика.
Сорт „Венера“ е първият пролетен сорт ечемик и национален стандарт за пролетния ечемик в страната. Показва много висока устойчивост на болести. Отчетени са минимални поражения от брашнеста мана, кафява ръжда и без поражения от черна ръжда, ленточна болест и фузариум по класа. Сорт „Венера“ притежава много висока агрономическа сухоустойчивост, висока устойчивост на полягане и пречупване на класа от класовата шийка.
Сорт „Венера“ е високо продуктивен и средният добив е 567 kg/da, което е с 12.9% повече от стандарта Scarlet. „Венера“ притежава и добри качества на зърното. Хектолитровата маса достига до 68.1 kg. Сортът формира зърно с висока хранителна стойност, съдържанието на протеин достига до 17.4 %. Предимствата на сорта са в биологичния му тип на развитие (сее се на пролет), във високата му продуктивност и хранителна стойност на зърното, в съчетание с много висока устойчивост на болести и сухоустойчивост.
Проф. д-р Драгомир Вълчев и проф. д-р Дарина Вълчева са наградени с плакет, сертификат и статуетка „Икар“ от скулптура Велислав Минеков.
В категорията „Млад селекционер“ наградата „Селекционер на годината 2021“ получи гл. ас. д-р Маргарита Колева от Институт по земеделие – Карнобат. Тя е автор на зимните сортове ечемик „Ситара“ и „Захир“. Същите сортове са разпространени успешно както в страната, така и в чужбина. Сорт „Ситара“ е вписан в сортовата листа на Република Турция. Двата сорта са отличени и наградени в националното изложение „ИТИ 2019“ и „ИТИ 2020“.
Гл. ас. д-р Маргарита Колева е наградена с плакет, сертификат и статуетка „Икар“ от скулптура Велислав Минеков.

Виж още

Още новини

Вашият коментар