Карнобат

Удължават срока за кандидатстване за Здравен медиатор

До 10 март, включително ще могат да се подават документи за позицията Здравен Медиатор. Община Карнобат обяви процедурата за подбор на кандидати със заповед на Кмета. Кандидатстващите за Здравен медиатор трябва да имат завършено минимум средно образование, принадлежност към местна уязвима етническа общност. Да познават здравните и социални проблеми на общността и да владеят езика/ езиците на общността. Изискват се още комуникативни умения и компютърна грамотност (MS Word, Internet, електронна поща).

Необходимите  документи включват: Автобиография, Мотивационно писмо, Копие от диплома за завършено средно образование, Заявление по образец, което се получава в от гише „Деловодство“ в Център за административно -информационно обслужване и местни приходи, находящ се в гр. Карнобат, бул. “България” № 12 или да може да се изтегли от сайта на Община Карнобат.

Конкурсът за длъжността ще де проведе в рамките на един ден. Първи етап: Разглеждане на постъпилите документи от комисия. Втори етап: Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Информация за професията „Здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net. Краен срок за подаване на документи: до 17.30 часа на 10.03.2020 година. Документите се подават в Център за административно -информационно обслужване и местни приходи, находящ се в гр. Карнобат, бул. “България” № 12.

Виж още

Още новини

Вашият коментар