Карнобат

Утре официално откриват три санирани жилищни блока в Карнобат

С официално събитие утре ще бъдат открити три санирани многофамилни жилищни сгради в Карнобат. Събитието ще се проведе на 02.07.2020 г.  /четвъртък/ от 10.30 часа до жилищна сграда на ул.“Иларион Макариополски“ № 2, гр. Карнобат.

Обектите, които бяха обновени в резултат на изпълнението на проекта са МЖС с адрес: гр. Карнобат, ул. „Иларион Макариополски” №2; МЖС с адрес: гр. Карнобат, ул. „Кирил и Методий” №18, бл.33 и МЖС с адрес: гр. Карнобат, ул. „Девети септември” №50.

Община Карнобат кани гражданите на официалното събитие – „Откриване на обектите“  на три  многофамилни жилищни сгради по проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2“.  Проектът се реализира във връзка с Административен договор с № от ИСУН – BG16RFOP 001-2.002-0036-C01,  № РД-02-37-31 от 06.03. 2019 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFO P001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“, сключен между община Карнобат и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Виж още

Още новини

Вашият коментар