Карнобат

В Карнобат започна плащането на местните данъци и такси

Плащането на местните данъци и такси в община Карнобат стартира на 16 януари. Кампанията откри кметът на общината Георги Димитров, който пръв плати своите налози за годината. Тази година кметът избра да внесе дължимите суми, използвайки  ПОС терминалното устройство на касите на Центъра за административно обслужване на гражданите.

Местните налози за 2020г. са със същите стойности, както предходната година. Гражданите, платили в срок до 30 април данъка върху недвижимите имоти, превозните средства и такса „Битови отпадъци“, ще получат 5% отстъпка от пълния им годишен размер. Съгласно Закона, данъците върху превозните средства, недвижимите имоти, както и такса „Битови отпадъци“ могат да бъдат внесени на две равни вноски – до края на юни и на октомври.

Виж още

Още новини

Вашият коментар