Карнобат

Въведени са мерки за енергийна ефективност на още три многофамилни жилищни сгради

На 2 юли се проведе официалното събитие, с което бяха открити три жилищни блока, чиито облик бе изцяло променен, по проект  „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. На церемонията присъстваха зам.-кметовете на община Карнобат Стефка Иванова и Мария Генова, екипът на проекта, с ръководител Желко Дерменджиев, представители на общинска администрация, на фирмите, реализирали заложените строителни дейности –  „Партньори А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат и „Бургстрой“ ООД, гр. Бургас, представители на Сдруженията на собствениците.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националния бюджет на Република България. Той е на стойност 1 172 785, 51 лв. Обектите на интервенция бяха 3 броя многофамилни жилищни сгради на територията на град Карнобат – на ул. „Иларион Макариополски“ №2, ул. „Кирил и Методий“ №18, бл.33 и ул. „Девети септември“ №50.

С приключване на дейностите се подобри жизнената среда на 77 домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление. Заместник – кметът Стефка Иванова и ръководителят на проекта Желко Дерменджиев благодариха на фирмите – изпълнители, на екипа по проекта, на гражданите за добрата екипна работа. Те изразиха желанието на община Карнобат да бъдат въведени мерки за енергийна ефективност на още многофамилни жилищни сгради в Карнобат.

Чрез реализираните от община Карнобат проекти, санираните жилищни сгради вече са 28.

Виж още

Още новини

Вашият коментар