Карнобат

Вижте ЗАПОВЕДТА на Кмета с допълнителните мерки

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. за обявяване на извънредно положение в страната, препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID – 19 и потвърден случай на заразен с корона вирус гражданин на територията на гр. Карнобат,

ЗАПОВЯДВАМ:

 І.  Въвеждам допълнителни мерки, с цел предотвратяване разпространението на COVID – 19 на територията на Община Карнобат:

1. Забранявам достъпа на гражданите до всички паркове и паркови пространства, в т. ч. Градски парк, пл. „Александър Стамболийски“, пл. „Янчо Блецов“, както и достъпа до всички детски и спортни площадки на територията на гр. Карнобат и градския стадион.

2. Паркингите да бъдат използвани по предназначение и само при необходимост, като не се допуска струпване на хора.

3. Забранявам напускането на всички специализирани социални домове и социалните услуги от резидентен тип на територията на Общината от потребителите, както и достъпа на външни лица до тях.

4. Забранявам разхождането на домашни любимци по улиците, парковете и др. обособени паркови територии.

 5. Преустановявам достъпа на потребители до ДСП – гр. Карнобат за заплащане на такси за предоставени услуги, както и достъпа на граждани и представители на бизнеса до касите в Център за административно обслужване – гр. Карнобат за заплащане на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, данък върху наследствата и др., съгласно Закона за местните данъци, както и за заплащане на такса „битови отпадъци“. Препоръчвам по възможност заплащането да се извършва по електронен път.

 6. Центърът за административно обслужване да работи с граждани само от 9,00 до 12,00 часа единствено за предоставяне на административни услуги, при строго спазване на противоепидемичните мерки.

 7. Забранявам провеждането на всякакви мероприятия – спортни, културни, обществени, както на закрито, така и на открито.

 8. Препоръчвам на собствениците на хотели и места за настаняване на територията на Общината да ограничат/преустановят по възможност настаняването на нови лица.

9. Препоръчвам на всички предприятия на територията на Общината да въведат строги противоепидемични мерки за работещите в тях лица, в т. ч. филтър, дeзинфeкция и прoвeтрявaнe, инcтруктaж зa cпaзвaнe нa личнa хигиeнa нa пeрcoнaлa и нeдoпуcкaне на cлужитeли или външни лицa c прoяви нa ocтри зaрaзни зaбoлявaния. Настоявам за цялостна дезинфекция на превозните средства, с които се извършва превозът на работниците.

10. Засилване на контрола върху лицата, поставени под карантина и техните семейства. При констатирано нарушаване на карантинните мерки да бъдат уведомявани РЗИ – Бургас, Районно управление – Карнобат, дежурните телефони на Община Карнобат, както и на телефон 112.

11. На лица, завърнали се от чужбина, които не са поставени под карантина препоръчвам да си останат вкъщи за период от 14 дни, като ограничат контактите си.

12.  Забранявам на всички граждани да не се събират на едно място повече от двама, при спазване на дистанция от два метра по между им. Да се ползват предпазни средства – маски, ръкавици, дезинфектанти. Препоръчвам на гражданите да ограничат максимално контактите си с лица извън семейството.

ІІ.  В зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната и Общината настоящата заповед може да бъде изменяна и/или допълвана.

ІІІ. Настоящата заповед да се доведе до знанието на населението, заместник – кметовете, секретаря на община Карнобат и членовете на Общински кризисен щаб за сведение и изпълнение.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

Виж още

Още новини

2 коментара

  1. Защо таксиметровите шофьори масово работят без предпазни средства, маски и ръкавици??? Ами като се качат двама клиенти едновременно в колата стават 3 души. Нали забраната е да се събират повече от двама души!!!

Вашият коментар

%d bloggers like this: