Карнобат

Водещ специалист по неврохирургия ще преглежда в „Медицински център- І“ в Карнобат

Професор д-р Марин Маринов ще преглежда в неврохирургичния кабинет, който от месец февруари ще бъде разкрит в „Медицински Център І“ в Карнобат. Консултативните прегледи ще се извършват по предварителен график, в определени дни.

Проф. Маринов е завършил с отличие Медицински факултет на МА – София. В следващите години работи като асистент, старши асистент и главен асистент в Клиниката по неврохирургия на МА София, Александровска Университетска Болница,  като през 1983 г. придобива специалност по неврохирургия. Научното му кариерно развитие намира израз в защита на дисертациионен труд за присъждане на научната степен „Кандидат на медицинските науки“ („д.м.“) през 1986 г., а през 2006 г. успешно защитава и докторски дисертационен труд и му е присъдена степента „доктор на медицинските науки“ („д.н“). От 1993 г. е Доцент по неврохирургия, а от 2007 г. е Професор по неврохирургия към МУ-София.

През периода 1993-2001 г. заема административната длъжност Началник на Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Анна“ София, от 2003 г. е  Началник на отделение при Клиниката по неврохирургия на УБ „Александровска“, София, като в края на 2006 г. същата клиника се предислоцира в УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ София. Тук Проф. Маринов е Началник на Клиниката по неврохирургия за периода 2011-2017 г., а от 2018 г. до настоящия момент е Консултант към същата клиника. В тази водеща за български условия клиника по неврохирургия Проф. Маринов изгражда и открива през 2015 г. единствен по рода си в страната модерен операционен театър с 3 високотехнологични модулни операционни зали по неврохирургия. Средствата в размер на над 5 милиона лева проф. Маринов осигурява след спечелен конкурс за финансиране от Европейския фонд за развитие по оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на Българската икономика 2007-2013 г.“ Има присъдени множество отличия и почетни дипломи, сред които Грамота на Български Лекарски Съюз „Лекар на годината“ през 2008 г. като част от ръководния екип на Клиниката по неврохирургия, както и грамота „Медик на 2013 година“. От началото на 2022 г. съвместява и ръководни функции в неврохирургично отделение на УМБАЛ „Сърце и Мозък“ Бургас.

В научно-преподавателско отношение Проф. Маринов ръководи Катедрата по Неврохирургия към МУ-София през периода 2011-2017 г. и е няколко мандата Председател на Българското дружество по неврохирургия до 2017 г. През 2008-2012 г. е научен ръководител и главен изследовател в национален проект н а тема „Модерен подход в диагнозата и оценката на честотата и генотипно-фенотипните корелации при хипофизни и надбъбречни тумори в РБългария“. През периода 2008-2016 г. е избран от Общото събрание на МФ за два последователни мандата като Декан на Медицинския Факултет при Медицински Университет София. В тази му функция през 2014 г. му е присъдена награда „Златна панацея“ на Медицински Университет София.

Проф. Маринов има множество специализации по неврохирургия в престижни чуждестранни университетски клиники с Германия, САЩ, Япония, Русия и др. Като стипендиант на фондация „Александър фон Хумболдт Бон, Германия  по детска, съдова и експериментална неврохирургия, както и интраоперативно невромониториране специализира в университетските клиники на Бон, Гийсен и Ерланген-Нюрнберг. Провежда и 2-годишна специализация по съдова неврохирургия и невронавигация в САЩ в Дартмут колеж, Хановер, Ню Хемпшир и болницата Мас-Генерал в Бостън, Масачузетс.

Проф. Маринов има над 440 научни труда по неврохирургия, между които участие в 11 монографии, сборници и учебници по неврохирургия и много публикации на английски и немски език в реномирани западноевропейски и американски научни издания.

Области на специален интерес и субспециализация на проф. Маринов са: микроневрохирургия при туморни заболявания на главния и гръбначния мозък, неврохирургични съдовомозъчни болести, транссфеноидална хирургия при аденоми на хипофизата и другия селарни и параселарни тумори, ендоскопски асистирана микрохирургия, детска неврохирургия, хирургия при дегенеративни спинални заболявания като дискови хернии, стеснен гръбначно-мозъчен канал и др., навигирана и роботизирана неврохирургия и др.        

Виж още

Още новини

Вашият коментар