Карнобат

Все пак се намериха 10 съдебни заседатели

С месеци продължи процедурата за набиране на нови съдебни заседатели. Тя стартира по времето на предходния Общински съвет и премина при много слаб интерес от страна на карнобатлии.  Липсата на  достатъчно желаещи да бъдат съдебни заседатели, като цяло  може да затрудни разглеждането на наказателните дела на първа инстанция. Заседателите, като представители на обществото, участват в някои наказателни дела. В зависимост от предвиденото наказание някои процеси се разглеждат от един съдия и двама заседатели, а при други съотношението е 2 към 3.

На 8 януари комисията по подбора изслуша кандидатите, допуснати до участие в своеобразния кастинг. Комисията предлага, на Общото събрание на Окръжен съд Бургас, за Районен съд –Карнобат да определи за съдебни заседатели, за четиригодишен мандат, имената на десет човека.Седем жени и трима мъже.

Виж още

Още новини

Вашият коментар