Карнобат

Живка Гроздева, ”Българската пролет”: ”Предложеният бюджет не отразява нуждите на жителите на общината”

Съветниците от „Българската пролет“ се въздържаха при гласуването на бюджета на община Карнобат. Защо? Обяснението даде, в пространно изявление г-жа Гроздева. Сподели, че не всички въпроси от тяхна страна са били посрещани с разбиране от общината. Поясни, че на някои от тях представители на общината са реагирали арогантно. „Така или иначе отговори получихме, доколко те са конструктивни е друг въпрос”.

„Липсва яснота – с каква обосновка, за едни дейности и функции бюджетът се увеличава, а за други бива намален.  От този бюджет не става ясно кои са наистина приоритети на общината. Оставаме с впечатление, че някои дейности са пренебрегнати от нашата община.

В докладната, придружаваща бюджета е записано, че функция Образование е приоритет. В същото време обаче, собствените средства, които общината предвижда да похарчи се равняват на 600 000лв. Спортът също фигурира като приоритет на хартия, но за него общината отделя само 230 000лв. Тук е много важно да подчертая, че след намеса на съветници от Българската пролет, да и някои колеги от другите политически сили, ние, общинските съветници от Движение за радикална промяна „Българската пролет” успяхме да убедим, все пак общинското ръководство, че спортът е неразделна час от живота в общината и не бива да бъде ощетяван. В резултат от нашата работа, бюджетът за спорт беше почти утроен. 

Друго наше предложение, изключително важно за оцеляването на спорта в нашата община беше – да се заложи проектиране на спортна зала в града. Спортна зала в града няма. Нужда от нея има. За съжаление, не срещнахме разбиране и единомислие по този въпрос.

Не на последно място инфраструктурата също би трябвало да е приоритет на общината.  И тук имам предвид, не само ремонт на улици, но и осигуряването на улично осветление. Улично осветление, на много места в града няма, а ремонтът на улиците се извършва с изключително бавни темпове и много често с лошо качество“.

„Ябълката на раздора“, така нарече г-жа Гроздева ул.“Индустриална“, т.н път към ЖП гарата. Тя обясни, че в този участък пешеходец или велосипедист трудно може да се придвижва. „Липсват минимални условия за безопасното движение на хора. Този път изглежда така от много години. Този проблем касаеше нашето трето предложение и настояване, а именно – да се изгради разрушената велоалея и да се ремонтира осветлението, за да осигурим безопасното придвижване на граждани на общината, живеещи в района на ЖП гара, както и на хора, връщащи се от ЖП гарата или придвижващи се към нея. Смятаме, че е недопустимо, ЖП гара и живущите там да бъдат откъснати от града през 21 век. Затова настоявахме да се вземат спешни мерки, да се действа веднага, да не се чака нито ден.

Извод за приоритетите, четейки бюджета, лично аз идентифицирам като приоритети на общината.  Например, увеличаването на бюджета за вестник „Карнобатски глас”. Трябва да го има, но седмичникът генерира приходи, които би трябвало да служат за намаляване на разходите. Освен това, на фона на обезлюдяващата се община, тиражът на вестника не се променя.

Относно „Балканския фестивал”, който също се оказва приоритет на общината. Смятам, че трябва да бъде част от обществения живот на града. Дали няма възможност този фестивал да бъде проведен с по – малко разходи“, пита тя.

„На фона на обезлюдяващата се община, структурата и числеността на администрацията не се променя. Напротив, увеличават се заплатите, без никаква аргументация, без никаква мотивация. Не смятам, че служителите в общината не заслужават по – добри заплати и знам, че голяма част от тях си вършат работата отлично, но жителите на община Карнобат заслужават добри условия на живот и среда, в която да искат да останат да живеят.

Смятам, доброто управление на общината означава гъвкавост, справяне с предизвикателствата и най-голямото предизвикателство, което аз виждам е, че хората напускат общината и не се връщат. Ние не можем да ги върнем, но можем да направим така, че по – малко да напускат. А именно с подобряване на жизнената среда“. 

Виж още

Още новини

Вашият коментар