Карнобат

Златна година за Ученическия парламент в СУ „Св.св. Кирил и Методий“

Десетгодишната история на Ученическия парламент се оказа първото стъпало към успеха на тазгодишните делегати. Необходими са още вдъхновение, познания, експертност, мотивация и любопитство по стълбата към върха. Ирина Танева – Координатор на Ученическия парламент споделя, че вярва, че знанията и уменията трябва да вървят ръка за ръка и мястото, където следва да се придобият уменията на 21-ви век е точно училището. Пожелайте ни успех в многобройните и разнообразни дейности и очаквайте снимки и впечатления съвсем скоро!

Ето и проектите, по които работят:

  • Проект „Право в целта! Време за Глобално образование: международна мрежа от активни училища за Целите за устойчиво развитие (ЦУР)”, Договор CSO-LA/2017/388-124. Едновременно в над 100училища в Европа и света ученици участват в учебни уроци, свързани с Целите за Устойчиво Развитие. Нашето училище ще работи по три от тях:Модул „Климатични промени“, Модул“ Международни неравенства“ и Модул „Миграция“. Освен представителите на Парламента, в проекта участие ще вземат и възпитаниците на г-жа Екатерина Янкова от 4в клас и на г-жа Соня Христова от  11 „а“ клас.  Дейностите се провеждат в периода 2-31.03.2020
  • Проект „Млади репортери за местна демокрация“ Проектът е насочен към ученици и младежи, които да развият собствени умения за работа в екип, комуникационни умения, създаване на медийно съдържание и работа с информация.  С участието си учениците ще подобрят  демократичната си култура и гражданска осведоменост. Това, от своя страна,  ще насърчи медийната грамотност и гражданското образование.  Проектът  се изпълнява в периода февруари-юни, като включва информационни среща, обучение в гр. София и създаване на 25 публикации като част от международния наръчник.
  • Проект“Цели за устойчиво развитие – сила за действие“ Основна цел напроекта е да развие умения в учителите и учениците да наблюдават и оценяват прилагането на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) в образователното съдържание, управленските практики и училищния живот. Проектът е насочен към училища в страната с акцент върху мрежата от клубове за ООН. В рамките на дейностите ще бъде организирана симулация за учениците „Среща на върха“. Паралелно учителите ще бъдат включени в семинар за обучение за нови и полезни инструменти, обмен на добри практики и възможности за интегриране на принципите на Целите за устойчиво развитие  в училищния живот. В последната фаза на проекта ще бъде издадена публикация, която да обедини добрите практики от училищата в страната.
  • Форум „Готови за света“ – на 13.03.2020 в „Музейко“ София ще се проведе първия по рода си форум за обмен на добри практики, представян от ученици. Участници в Международната Награда на Херцога на Единбург, които са и част от Ученическия парламент, ще представят дейности от неформалното обучение в СУ“Св.св. Кирил и Методий“.
  • На 3-4.април 2020г на Конференцията по Глобално образование в София очакваме отново да сме отличени в призовата тройка, каквато е традицията за Ученическия парламент през последните три години. Организаторите създават подразделение на конкурса със специални изисквания за лауреатите, за да могат и други училища да бъдат отличени.
  • Делегатите в Ученическия парламент са особено щастливи, че отново са поканени да присъстват на Годишната Национална среща на Ученическите парламенти, която тази година ще се проведе на 10-12.април в гр. Козлодуй.
Виж още

Още новини

Вашият коментар