Култура

Център за обществена подкрепа Карнобат празнува 10-ти рожден ден!

На 1 март 2021г. Център за обществена подкрепа – Карнобат навърши на 10 години. Дейността стартира на 1.02.2011г. През изминалия период са подкрепени над 250 деца и техните семейства, както и над 100 лица /родители и кандидат-осиновители/.

Центъра за обществена подкрепа обслужва  и потребители от общините Сунгурларе, Айтос и Руен. Екипът от специалисти работещи в Центъра споделя, че всеки един ден работа им дава повече опит и знания, повече увереност в това, което правят. Изразяват своята желание и възможност да продължат да  подкрепят децата и техните родители.  При необходимост може да се свържете с тях на адрес гр.Карнобат, ул.”Алекси Нейчев” №14, тел. За връзка: 0879/819195 или 0559/22113.

Център за обществена подкрепа стартира по по проект BG051PO001-5.2.06-0012-C-0001 – „Създаване и развитие на Център за обществена подкрепа“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013“, чрез Европейски социален фонд. Заданието  се разработва в продължение на една година. По време на него е оказана социална, психологическа и педагогическа подкрепа на над 70 деца от общността в Карнобат и ДДУИ в с. Искра. Услугите са извършвани както индивидуално, така и групово.

От 1.03.2012г. Центърът е делегирана от дейност при община Карнобат. Желаещите да ползват услуги в ЦОП /потребителите/ се насочват от Отдел „Закрила на детето“ при ДСП – Карнобат или със заявка от МКБППМН.  Има сключени споразумения за сътрудничество с местните училища и РУ на МВР – Карнобат.

В Центъра предоставяните социални услуги са психологическо консултиране, социално консултиране и посредничество, работа с деца с образователни затруднения, работа с деца в риск, семейно консултиране и работа със семейства в риск, пре-натална и пост-натална грижа, превенция срещу насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, неглижиране и насилие, работа с деца и младежи от специализирани институции или услуги от резидентен тип, обучение на кандидати за осиновители и приемни родители, поддържащо обучение на утвърдени приемни родители, консултиране и подкрепа на осиновители, подкрепа в процеса на реинтеграция, изготвяне на оценка на родителски капацитет, рехабилитация, логопедична терапия.

Наред с индивидуалното консултиране с деца и родители, екипът на Центъра осъществява и социална работа на терен, както и тематична групова работа. Някои от заниманията в група са по приложни дейности, ателие „Емоции“, с цел подобряване на емоционалната компетентност на децата от общността. През летните месеци се организира „Лятна академия“ в градския парк, съвместно с МКБППМН, с цел превенция на отклоняващото се поведение. От 2019г., след обучение на част от екипа се провежда и работилница за родители „Да пораснем заедно” насочена към  родителите на деца от 0 до 4 години и предоставя възможност на родителите да разширят познанията си за детското развитие, психологически потребности и спецификите на ранното детство.

Да е честит 10-годишният юбилей на Център за обществена подкрепа – Карнобат!

Виж още

Още новини

Вашият коментар