Култура

История на експозициите в Исторически музей Карнобат

Лицето на всеки музей е неговата експозиция. Създаването й е цялостен творчески процес, в който вземат участие всички музейни работници. Музейната експозиция е основна форма на музейна комуникация, чиито образователни и възпитателни цели се осъществяват чрез демонстрация на музейните предмети, организирани, обяснени и разположени в съответствие с разработена музейна научна концепция и съвременните принципи на архитектурно-художествените решения.
Дълъг и сложен е пътят на развитие на експозициите в Исторически музей Карнобат. През 1921 г. е създадено Ученическото археологическо дружество „Маркели“ към Непълната смесена гимназия в Карнобат – член на Археологическия институт – София. През лятото на същата година дружеството урежда музейна археологическа сбирка с около 30 старини – предмети, събрани от Атанас Игнатиев Караиванов, учениците му и населението.


През декември, същата година – църковното настоятелство в Карнобат, в отговор на писмо от директора на Непълната смесена гимназия в града, в което се съобщава за създаване на етнографска сбирка – музей при училището, и “ имайки пред вид, че новооснованата етнографска сбирка в Карнобат в бъдни времена ще представлява за поколенията израз за минали епохи“, решава да се предадат на сбирката две стари църковни книги – един Триод от 1628 г. и един Часослов от 1826 г.
В тази сбирка има и археологически предмети – Караиванов е провел разкопки в „Градището“ – Лозарево и на селищната могила. Отделно от това се извършва и индивидуална събирателска работа на археологически артефакти.
На следващата година музеят и археологическото дружество са посетени от членове на Археологическия институт и Народен музей проф. Гаврил Кацаров и д-р Иван Велков. В края на 1926 година музейната сбирка наброява около 1500 предмета, разпределени в четири отдела: праисторически, старовековен и средновековен, монетен и етнографски, експонирани в 4 витрини.
През 1930 година е проведена екскурзия в Карнобатска околия за обогатяване на етнографския отдел на музея – в резултат на събирателската дейност се увеличават предметите във фонда на различните отдели, които вече са експонирани в 13 витрини. На следващата 1931 година е организирана втора екскурзия в Карнобатска околия за обогатяване на етнографския отдел на музея и за да се запознаят учениците с Комаревското градище, с Подвиското и Маноличкото кале.


През 1933 година предметите във фонда на различните отдели на музея нарастват още и стават 2000, експонирани в 26 витрини и вече са разположени в коридора на гимназията.
През 1936 година към музея се създава пети отдел – художествен.
На 14 юли 1941 г. – Общинският съвет в Карнобат решава да измести музея от помещенията на гимназията в общинския театрален салон – днес киното (тогава киното е на друго място – под съвременната поща), в помещенията и коридора на южната страна. В края на 40-те години музейната експозиция е преместена в Еврейското училище. От месец юни 1953 година музеят в Карнобат е държавен.
В началото на 60-те години на ХХ в. е разработена и пусната цялостна експозиция, разкриваща основни моменти от културно-историческите процеси в Карнобат и Карнобатския край, разположена на двата етажа в сградата на историческия музей. На първия етаж са развити археология, етнография, възраждане. На втория етаж са представени социално-революционните борби в Карнобатския край. Тази експозиция от началото на 60-те год. работи до началото на 80-те год. Сградата от началото на 80-те год. на ХХ в. е в много тежко състояние и започва да се мисли върху вариант за преместване на музея другаде. През 1984 г. тогавашното партийно и държавно ръководство на Карнобат, провеждат среща с директора на КИН – Бургас (окръжни дирекции КИН съществуват от 1981г.) и е постигнато съгласие – сградата на музея да бъде предоставена на община Карнобат и съборена, като на нейното място се изгради нова сграда, която да поеме разпръснатите служби на общинска администрация, а Дирекция „КИН“ получава“ Коларската къща“, която да бъде обявена за паметник на културата (ПК) и преобразувана в градски исторически музей – Карнобат. Открита е процедура за обявяване на Коларската къща за ПК. На следващата 1985 г. – през есента, вече е възложено проектиране на музейна сграда.


През 1969 година сестрата на Димитър Полянов – Жейна Шипкова чрез сина си Христо Шипков, в качеството му на неин пълномощник, дарява на Карнобат родната къща на писателя, за да се превърне в къща музей за увековечаване паметта и делото на писателя. На следващата година се създава къща музей „Димитър Полянов“. Уредници през годините от 1970 до днес са: Добринка Куцарова, Снежана Коралска, Недка Лалева, Янка Маринова, Живко Желев, Наташа Чакърова-Кръстева. На 23 ноември 1973 г. е открита за посещение къща музей „Димитър Полянов“ и е поставено началото на ежегодни „Полянови тържества“. През септември – октомври 1986 г. е завършен ремонтът на двора и е обновена експозицията в къщата музей. На 18 – 20 ноември започват тържествата за 110-годишнината от рождението на Димитър Полянов и е открита обновената експозиция. През 1991 г. постоянната експозиция „Живот и творчество на Димитър Полянов“ е свалена, поради необходимостта от ремонт. През пролетта на 1992 г. започва процедура за одържавяване на колекцията от природни материали на Дядо Димчов баир. Месец август на Сесия на ОбНС е взето решение за предоставяне сградата и фонда на колекцията от природни материали на Дядо Димчов баир на ГИМ-Карнобат. От декември е решението на колегиума на Министерството на културата за разкриване на отдел „Природа“ към ГИМ-Карнобат с уредена експозиция в самостоятелна сграда на Дядо Димчов баир.


През пролетта на 1993 г. започва изготвянето на идеен проект за експозиция „Етнография“ в къща музей „Димитър Полянов“ и идейно-тематичен план. Месец април същата година е гласувано решение на сесия на Общински съвет Карнобат за предоставяне на помещения за музейна експозиция в ПБлП № 5 на ул. „Ал. Нейчев“ № 14. Пролетта и лятото на следващата година започва ремонт на помещенията в ПБлП №5 и адаптирането им за експозиционни зали и фондохранилища. През 2003 г., в навечерието на Празника на Карнобат, е открита временна експозиция „Народната култура на Карнобатския край – богатство и регионална специфика “ в къща музей Димитър Полянов“, която все още се радва на нестихващ интерес от страна на карнобатлии и гостите на града ни. През 2005 г. е открит официално лапидария на археологическия музей в Карнобат. На следващата 2006 г. е откриването на експозиция Археология – зала 1 – „Праистория и Античност“ и многофункционалната зала на музея, а септември 2007 г. е открита зала 2 – „Средновековие“ и с това е завършен цялостният облик на Археологическия музей. И през юбилейната 2021 година експозициите на Исторически музей Карнобат очакват своите посетители, за да се насладим заедно на богатото минало на нашия край!


По темата работи: Жулиета Костадинова

Виж още

Още новини

Вашият коментар