Пътеводител

Екзархантимовец ръководи Българската агенция по безопасност на храните

Проф. д-р Паскал Желязков, д.в.м бе назначен за изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните в края на септември 2019г. Преди това той заема позицията – директор на Национален Диагностичен Научноизследователски Ветеринарномедицински Институт „Проф. Д-р Г. Павлов“.

Проф. д-р в.м.н. ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ е роден в Екз.Антимово през 1956 година. Родителите му са Еленка и Тодор. За това ни разказва  проф. д-р в.н. Жеко Кунев в своя разказ, специално подготвен за в.“Екзархантимовска СВЕТЛИНА“.

Проф. Д-р в.м.н. ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ – Екз. Антимовец на висока     длъжност в Република  България

Аз лично, като автор на този материал предназначен за нашия Екз. Антимовски вестник, се гордея с Проф. Желязков, с неговия път на професионално развитие, за да стигне до най-високата длъжност -Изпълнителен Директор на Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ). На тази длъжност той контролира и ръководи няколко професии, които имат отношение към безопасността на храните: ветеринарни лекари, хуманни лекари, агрономи, зоотехници – част от тези професии, които имат отношение по безопасността на храните от животински и растителен произход. В допълнение на това, той е отговорен и ръководи цялостната дейност – научно изследователска и практическа дейност на цялата Ветеринарна Медицина.

Паскал е роден в Екз.Антимово през 1956 година. Родителите му са Еленка и Тодор. Те създадоха семейството си на ранни младежки години. Те са 2-3 години по-възрастни от мен. Запомнил съм ги, като класически работохолици (силно работливи). Бяха механизатори – комбайнери и трактористи. Много дружелюбни, весели младежи.  Паскал има и сестра, която със семейството си живее в Бургаска област.(Проф. Желязков е завършил начално и прогимназиално училище в родното си село. Завършил е Ветеринарен техникум и Висшият Ветеринарно Медицински Институт в Стара Загора. Започва работа, като Ветеринарен лекар в с. Житосвят, от където е и съпругата му Женя.

Паскал и Женя създадоха здраво и проспериращо семейство. Имат две деца: една дъщеря, която е Ветеринарен лекар и със семейството си работят и живеят в Австралия, а синът им е счетоводител, като със семейството си работят и живеят в Стара Загора.

През 1984 година, кандидатства и е приет за Научен Сътрудник по Паразитология в Централен Научно-изследователски Ветеринарно Медицински Институт в София. В момента той е един от най-добрите ни Ветеринарни специалисти по паразитология на животните и птиците. Като научен сътрудник, той заема стъпаловидно доста научни и административни длъжности. Беше зав. Секция по паразитология, Директор на ЦНИВМИ и Зам. – генерален Директор на Националната Ветеринарна Служба. Има над 90 научни публикации.

Като ръководител на БАБХ, неговата работа е много трудна и отговорна. Поради сегашната структура на службите, земеделието и хранителната ни промишленост, работата на който  и да е ръководител на неговия ранг, крие непредвидими рискови ситуации. Трудно се спазват противо-епизоотичните мерки за ограничаване на разпространението на болести по животните, птиците, както и използването на химикали в растениевъдството.

Имайки предвид това, нека настоящите живи екзархантимовци да му пожелаем преди всичко здраве, търпимост и успехи.

На добър път колега и приятелю!

                                                           Проф. Д-р в.н. Жеко Кунев

Виж още

Още новини

Вашият коментар