Пътеводител

Финансират четири общински проекта по „Чиста околна среда”

Одобрени са проектите за селата Кликач и Екзарх Антимово и тези за  ДГ„Вълшебство“ в Карнобат и ДГ „Митко Палаузов“ в с. Екзарх Антимово. Те ще получат финансиране за изпълнение на заложените дейности по Кампания  „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.”

Общо 833 проекта на общини и кметства е разгледала комисията по оценка на постъпилите задания. Със средства, в размер до 10 000 лв. ще бъдат финансирани 457.

Единият от проектите е за с. Кликач. С привлечения финансов ресурс и доброволен труд от населението в селото ще се направи облагородяване на съществуващия парк, изграждане на детска площадка и зона за спорт. Жителите на с. Кликач и кмета на селото изказват благодарност към ръководството на община Карнобат за подкрепата и съдействието при разработването на проекта и неговата предстояща реализация.

В с. Екзарх Антимово е заложено да се изгради детска площадка и да се обособи зона за отдих в парка. Дейностите отново ще се изпълняват с подкрепата на местната общност.

Общо 392 проекта на детски градини от цялата страна се бориха за финансиране в размер до 5000лв. Сред одобрените 253 са и две задания на детски градини в община Карнобат.

В ДГ „Вълшебство“ в гр. Карнобат ще се изгради  биоградинка и зона за отдих и игри. „Нека е красиво да играем щастливо“ е наименованието на проекта на  ДГ „Митко Палаузов“  в с.Екзарх Антимово.

Виж още

Още новини

Вашият коментар