Пътеводител

Иновативно, различно, образователно и забавно в „СТУДИО-КЛАС“

Иновативните занятие по български език и литература в ОУ”Христо Смирненски” са вече традиционни. Класовете имат възможност да използват знанията си и дигиталните си умения чрез различни учебни програми и платформи. Трета година вече учениците  и техният преподавател Светлана Иванова използват най – активно Classroom. Това е  инструмент в Google Apps for Education, който помага на преподавателя бързо да създава и организира задания, ефективно да предоставят обратна връзка и лесно да комуникират с курсовете си. Услугата помага на учащите да организират работата си в Google Диск, да я завършат и предадат и да общуват непосредствено с преподавателя и другите учащи.

Последните часове по предмета седмокласници анализираха знанията си върху разказа на Вазов „Една българка“. Бяха изработени  мисловни карти по два различни начина. Всичко това отново съвместно с Google Classroom. Впечатленията на участниците от проведените часове обобщени в няколко думи – иновативно, различно, образователно и забавно.

Виж още

Още новини

Вашият коментар