Пътеводител

Карнобатските ловци разселват фазани

350 фазана пуснаха в различни части на община Карнобат ловците. Подбрани са места, подходящи за местообитание на птиците. Разселването е инициатива на ЛРД „Сокол 2”, гр.Карнобат. Колхидските и румънски фазани са доставени от ДЛС „Чекерица”. Районът е естествен развъдник на фазани, яребици, гривяк, пъдпъдък и гургулица, сърни и зайци.

Целта е да се увеличат дивечовите запаси в региона.

Виж още

Още новини

Вашият коментар