Пътеводител

Преди 99 години е създадена Музейната сбирка

Музейната сбирка в град Карнобат е създадената през 1921 г. от директора на местната гимназия и дългогодишен краевед, член на Археологическия институт в София Атанас Игнатиев Караиванов. Тя е втората в Югоизточна България, след тази в Дебелт и полага основите на Карнобатския исторически музей, преобразуван в държавен през 1953 г. Сега Исторически музей „Атанас Караиванов” има пет отдела – История, Археология, Етнография, Художествен и Природа. Материалите от фондовете са изложени в няколко сгради, разположени в различни части на града.

Атанас Караиванов

Част от сбирката на отдел “Археология” е представена в отделна експозиция, която се намира на ул. „Алекси Нейчев” №14. В нея са показани паметници от праисторическата, античната и средновековната епоха, някои от които уникати (червенофигурна каничка с изображение на тракийски воини). Наличните материали дават представа за множество страни от бита и духовната култура на местното население, което още през неолита е оценило предимствата на Карнобатската котловина.

Виж още

Още новини

Вашият коментар