Пътеводител

Стартира кампания за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори

Общинa Карнобат обявява кампания за предаване  на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ в периода от 29.06.2020г. до 09.07.2020г.

През периода на кампанията, за улеснение на жителите на Община Карнобат, ИУЕЕО и НУБА ще се приемат всеки ден от 08,30 часа до 16,00 часа в Общинско предприятие БКРД гр. Карнобат /до Автогара гр.Карнобат/ или на Претоварна станция за отпадъци гр.Карнобат.

Събирането на ИУЕЕО и НУБА ще се извърши с подкрепата на организациите по оползотворяване „ЕЛЕКТРООПОЛЗОТВОРЯВАНЕ“ EАД и „БАТЕРИ РИСАЙКЛИНГ” EООД. Лице за контакт: Димитринка Сивенова – Главен експерт Еколог в Община Карнобат, тел.: 0882003101.

 „Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” представлява отпадъчни материали, състоящи се от всякакви негодни за употреба или нежелани електрически и електронни уреди, в това число:

– Големи домакински уреди /хладилници, перални машини, готварски печки, котлони, микровълнови, ел. радиатори,  ел, вентилатори и др./;

– Малки домакински уреди /прахосмукачки, тостери, ютии, фритюрници, кафе машини, и др./;

– Информационно-технологично и телекомуникационно оборудване /печатащи у-ва, компютри, лаптопи, принтери, тел.апарати, факс апарати, безжични телефони, клетъчни телефони и др./;

– Потребителски уреди и фотоволтаични панели /радиоприемници, телевизори, видеокамери, видеокасетофони, музикални инструменти и др./;

– Осветителни тела /осветителни тела за флуоресцентни лампи с изключение на осветителните тела в домакинствата, газоразрядни лампи, прави флуоресцентни лампи, малки флуоресцентни лампи, натриеви лампи с ниско налягане и др./;

– Електрически и електронни инструменти с изключение на големи стационарни единици промишлено оборудване /бормашини, триони, шевни машини, градинарски инструменти и др./;

– Играчки, уреди за спорт и отдих /ел. влакчета, състезателни коли, спортни уреди с електрически и електронни компоненти и др./;

– Медицински изделия (с изключение на всички имплантирани и замърсени продукти);

– Инструменти за мониторинг и контрол;

– Автомати /автомати за горещи напитки, банкомати, уреди, които автоматично доставят всякакви видове продукти и др./.

„Негодна за употреба батерия или акумулатор“ е батерия или акумулатор, която не може да бъде използвана за целите, за които е произведена, и е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

Кампанията за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ ще се проведе от 29.06.2020г. до 09.07.2020г.

Виж още

Още новини

Вашият коментар