Регионът

Фитнес на открито, с пейки и алеи ще има в село Венец

Теренът, който ще бъде обект на интервенция по проекта, одобрен по Националната кампания „Чиста околна среда“, се намира срещу сградата на кметството в с. Венец. Там е обособено парково пространство, което има нужда от обновяване и облагородяване, за да се превърне в чиста и приятна за отдих зона за жителите на с. Венец.
Дейностите ще стартират с извозване на земна маса, заравняване и затъпкване на терена за зелени площи. Ще се почистят паднали и сухи клони, както храстите в района. Ще се обособят зелени площи, съществуващите ще се почистят, като се извърши затревяване и зацветяване. С доброволен труд, в мероприятията ще се включат местни фирми.


Проектът предвижда изграждането на фитнес зона на открито, поставяне на фитнес уреди, пейки, оформянето на алеи.
Фитнес зоната на открито ще е подходящо решение в летните дни. Проектът включва едновременно почистване на замърсени и неизползваеми части и превръщането им в атрактивна зона за спорт и свободно време, с променен облик и красива природа.
В село Венец живеят около 300 жители, като през летния сезон този брой значително нараства. Местата за спорт са ограничени и в не обособено добро състояние, а през лятото в селото има много деца и младежи, които искат да прекарват времето си навън, провеждайки редица занимания по баскетбол, футбол и шах, народна топка, федербал и други. След почистването, озеленяването и поставянето на съоръженията, ще се следи за запазването на чистотата и поддържането на оборудваната площадка. За чистотата и поддържането на къта в добро състояние ще са отговорни, както кметът и служителите в кметството, така и жителите на населеното място.
Основните мерки за недопускането на повторно замърсяване ще бъде поддръжката на създадената зона за отдих. Акциите по почистване на площите и поддръжка на засадената растителност от местните жители ще се организират периодично, което е още една предпоставка за недопускане на повторно замърсяване. По този начин ще се осигури устойчивост на проекта за в бъдеще и възможност за изграждане на трайна съпричастност на всички към опазване на зелените площи и изградения фитнес кът.

Виж още

Още новини

Вашият коментар