Регионът

Изграждат зона за отдих в парка в село Черково

„Реновиране на съществуващ парк и изграждане на зона за отдих в село Черково, община Карнобат“ е наименованието на проекта, който получава финансиране, в размер на 10 000лв. по Националната кампания “Чиста околна среда“.

Паркът се намира в центъра на селото, в близост до преминаващата през населеното място река. В двора му е разположена сградата на НЧ„Пробуда -1905Г.”, където има  етнографска сбирка и се помещава пенсионерският клуб.

В парка, около читалището, има терен, който към настоящия момент е замърсен с отпадъци и е необходимо да бъде почистен. От подмяна се нуждае и част от мрежата, която служи за ограда на парка. Необходимо е да се поставят пейки и кошче за отпадъци.

В с. Черково живеят и млади семейства, чиито деца няма къде да играят. През летните месеци и ваканциите в селото пристигат още деца, които гостуват на своите баби и дядовци.

С настоящия проект се предвижда почистване на замърсените терени в парка на с.Черково, поставяне на 4 броя пейки, 2 броя кошчета за отпадъци, боядисване и освежаване на оградата на парка, монтиране на беседка, маса за шах и занимателни игри за по-малките посетители на парка: «Морски шах» и «Дама». В парка ще се създадат и цветни алеи, ще се засадят 34 броя рози. Ще се монтират пейки върху бетонна основа на намиращата се в непосредствена близост до парка автобусна спирка.

Целта на проекта е създаване на кът за отдих в парка на с.Черково, община Карнобат, както и почистване на съществуващи замърсявания, подобряване на околната среда и повишаване на екологичната култура на живущите в селото.

Проектът е от особено значение, тъй като ще допринесе за подобряване на микроклимата и благоустрояването на с.Черково  и формиране на позитивна нагласа към природата и желание за опазване на околната среда у жителите на селото.

В реализацията на дейностите по проекта ще се привлекат и жителите на селото, които ще се включат с доброволен труд за поставяне на беседка, пейки, кошчета за отпадъци, маса за шах и детски игри: «Морски шах», «Дама» и създаване на цветна алея.

Деца от с. Черково, заедно с техните родители ще изработят къщички за птици, които ще поставят в парка за отдих.

Виж още

Още новини

Вашият коментар