Регионът

Кметът с номинация за член на УС на НСОРБ

За четвърти път кметът на общината Георги Димитров е с номинация за член на УС на НСОРБ. Той подчерта, че най-важната функция в работата на НСОРБ и в бъдеще той вижда в ролята на организацията като „безотказната трансмисия” между хората и властта от всички нива на управление. Преди минути приключи  Регионалното делегатско заседание на кметовете и председатели на общински съвети от Югоизточен регион. За членове на бъдещия УС от нашия район бяха издигнати кметът на община Карнобат Георги Димитров, кметът на Бургас Димитър Николов и Георги Георгиев, кмет на община Тунджа. Според разпоредбите на Устава на НСОРБ, Югоизточен  район за планиране има 3 места в състава на бъдещия Управителен съвет на НСОРБ.

Делегатите в общото събрание на НСОРБ от Югоизточен район издигнаха за член на Контролния съвет на НСОРБ кандидатурата на кмета на Казанлък –Галина Стоянова.

Събранията в цялата страна се провеждат в рамките на започналата изборна процедура за ръководни органи на НСОРБ през мандат 2019 – 2023 г. Сдружението е най-голямата неправителствена организация в страната и обединява всичките 265 общини. НСОРБ представя интересите на общините в рамките на законодателния процес, участва в разработването на стратегическите документи на национално ниво, в контрола и управлението на средствата от ЕС и представлява българските местни власти в международен план.

Съгласно правилата на Сдружението, номинираните от регионалните заседания кандидати за ръководните органи на НСОРБ, предстои да бъдат предложени за гласуване от Общото събрание, което ще се проведе на 25 и 26 февруари 2020 г. в гр. София.

Виж още

Още новини

Вашият коментар