Регионът

Откриха строителна площадка по проекта за закриване и рекултивация на депото за отпадъци в община Сунгурларе

На 8 юни в Сунгурларе откриха строителна площадка по проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за TБО на територията на община Сунгурларе“. Това се случи в присъствието на кмета на община Сунгурларе д-р Георги Кенов, зам.- кмета Тодорка Павлева, Райна Джамбазова – представител на надзорната фирма „ПГМ28КОНСУЛТ“ ООД и Генчо Генчев – представител на строителната фирма.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, от които 3 месеца за техническата рекултивация и 36 месеца за биологична рекултивация на депото, намиращо се в село Балабанчево

Проектът, който се финансира от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, е на стойност 759 493, 35 лв.

Виж още

Още новини

Вашият коментар