Регионът

През ден в село Екзарх Антимово ще имат вода

От 21 май в село Екзарх Антимово се въвежда режим на питейната вода. Причината – намаляване дебита на водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в селото.  Водоснабдяването ще бъде спирано през ден, за срок от 24 часа от 08:00 часа до 08:00 часа на следващия ден, считано от 21.05.2020 г. до нормализиране на водните количества.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване за земеделски нужди, лични дворове, миенето на улици, моторни превозни средства и други потребности, ограничаващи възможността за снабдяване на населението с питейна вода за битови нужди.

Контрола по изпълнението на заповедта е възложен на Кмета на село Екзарх Антимово.

Виж още

Още новини

Вашият коментар