Регионът

В с. Детелина минават на воден режим от 20 май

Режимът на питейната вода в село Детелина се налага, тъй като през последните седмици се наблюдава намаляване дебита на водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване. Режимът ще продължи до нормализиране на водните количества. Водоснабдяването ще бъде спирано от 09:00 часа до 18:00 часа и от 21:00 часа до 6:00 часа всеки ден, считано от 20.05.2020 г. до нормализиране на водните количества.

Със заповед на кмета на общината от 13 май се забранява за село Детелина ползването на питейна вода за напояване за земеделски нужди, лични дворове, миенето на улици, моторни превозни средства и други потребности, ограничаващи възможността за снабдяване на населението с питейна вода за битови нужди.

Виж още

Още новини

Вашият коментар