Регионът

Водата в язовир Камчия ще стигне до месец май 2021, без да се налага режим

ВиК Асоциацията в Бургас настоява язовирите „Порой“ и „Ахелой“ да бъдат обявени като резервни водоизточници за питейни нужди. Областният управител Вълчо Чолаков поиска решения на проблемите с водоподаването в най-малките населени места на територията на област Бургас. Това се случи по време на редовно заседание на ВиК асоциацията, в която участват 13-те общини, ВиК дружеството и Областна администрация.  По думите на Чолаков, малкият брой жители не е причина да бъдат отлагани решенията на проблема. Той поиска свикване на извънредно Общо събрание на Асоциацията, на което да се обсъди наболялата тема и да се набележат конкретни решения.

Присъстващите настояха язовирите Порой и Ахелой да бъдат обявени за резервни водоизточници за питейно-битови нужди. В момента те са за напояване. Изчисленията на експертите показват, че в случай на абсолютна суша, водата в язовир Камчия ще стигне до месец май 2021, без да се налага режим. Ако язовирите „Порой“ и „Ахелой“ бъдат пригодени за питейни нужди, в сегашното им състояние, биха увеличили периода с още три месеца, а при пълен капацитет с цяла година. От ВиК дружеството са готови с проектите за ремонт на язовир „Порой“, работи се по проектиране ремонтните дейности на язовир „Ахелой“. Два са основните критерия, които ще ускорят процедурите по ремонта на двете съоръжения. Първият е приемане на решение ремонтите да се извършат по облекчения ред за провеждане на обществени поръчки, което би спомогнало ВиК дружеството да предприеме по-бързи действия. Второто изискване е ремонтите да се извършват в сухо време. Към настоящия момент тези предпоставки са налице, а необходимата сума е приблизително 15 млн. лева.

Експертите от ВиК асоциацията поддържат мнението, че същите могат да станат „за смесено ползване“. Така, от една страна ще продължи напояването, от друга, в случай на недостиг на питейна вода, ще бъдат намалявани количествата за напояване и увеличени тези за питейни нужди. Решението дали това ще се случи е от компетентността на отговорните министерства.

Виж още

Още новини

Вашият коментар