Регионът

Воден режим в още две села в общината

Поради продължителното засушаване и намален дебит на водоизточниците в селата Сърнево и Черково се въвежда режим на водоподаване. Такъв вече има в селата Раклица, Детелина и Екзарх Антимово.

Със заповед на зам.-кмета на община Карнобат Стефка Иванова се определя  режим на питейната вода в село Сърнево, като водоснабдяването ще бъде спирано от 18:00 часа до 06:00 часа всеки ден, считано от 1 юли.

С друга своя заповед зам.-кметът въвежда ограничение на водоподаването в с. Черково от 17:00 часа до 07:00 часа всеки ден, считано от 3 юли.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване за земеделски нужди, лични дворове, миенето на улици, моторни превозни средства и други потребности ограничаващи възможността за снабдяване на населението с питейна вода за битови нужди.

Ограниченията на водоснабдяването ще отпаднат при нормализиране на водните количества.

Виж още

Още новини

Вашият коментар