КултураСпорт

Ще има ли достатъчно пари за СПОРТ и КУЛТУРА?

80 000 за Спорт и 120 000лв. за Култура са парите, заложени в проекта за Бюджет на община Карнобат за 2020г. Днес той влиза за гледане в ПК „Култура, културно-историческо наследство, вероизповедания и средства за масова информация“

и ПК „Образование, наука, работа с децата, спорт, туризъм, здравеопазване и социални дейности“. Ресорните комисии ще заседават от 14 часа и ще трябва да излязат със становище. Сумата от 80 000 лв. е крайно недостатъчна за пълноценното функциониране на спорта в община Карнобат. Тези пари трябва да стигнат за поддръжка на спортната база, изпълнение на спортния календар и не на последно място за субсидиране дейността на спортните клубове. За да се обезпечи спортът са нужни около 200 000лв., показва справка с миналогодишния бюджет по това перо.

Предвидените средства за Култура автоматично зачеркват провеждането на Балкански фестивал на изкуствата, защото за него са нужни още около 100 000лв.

По време на общественото обсъждане стана ясно, че парите по тези пера са орязани, защото общината трябва да дофинансира със собствени средства дейностите по сметопочистване, сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците. Тази година очакваните постъпления от такса смет няма да са достатъчни. Дефицитът е около 400 000лв.

Виж още

Още новини

Вашият коментар