онлайн услуга

  • Пътеводител

    За търсещите работа

    Нова електронна услуга за регистрация на търсещите работа предлагат Агенцията по заетостта и Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).Услугата е достъпна…

    Прочети »